Iben Kirkeby

Faglig profil

Mit virke handler i høj grad om at støtte dem, jeg møder i at lytte til det, de allerede ved på en ny måde, så de får mod til at følge det, der er rigtigt for dem, deres børn eller de børn, de har i deres varetægt. Jeg bidrager gerne med viden og giver plads og rum til, at du finder vej.

Jeg arbejder på psykodynamisk og udviklingspsykologisk grundlag. Suppleret med en kropsorienteret traume forståelse, der tager udgangspunkt i den tre delte hjerne, som kendes fra den neuroaffektive psykologi.

Jeg har i mange år arbejdet med børn, unge og familier med særlige behov. Dels med specialiserede indsatser for børn og unge med alvorlige og komplekse vanskeligheder,  herunder omsorgssvigt, traumer, tilknytningsforstyrrelser, forstyrrelser indenfor autismespekteret og andre psykiatriske diagnoser. Dels med almindelige familier, hvor der var brug for en ekstra indsats.

Individuel behandling af chok traumer, udviklingstraumer og relationelle traumer har jeg også stor erfaring med.

Gennem de sidste 10 år har jeg superviseret og arbejdet med professionelle inden for special områder.

Speciale i:

 • Psykoterapi
 • Traumer
 • Børn og unge med særlige behov
 • Supervision og undervisning indenfor specialområdet

Bestil tid

Min måde at arbejde på

Viden og forståelse giver de bedste muligheder for at møde det vanskelige og skabe udvikling, mening, glæde og trivsel.

For at forandring kan finde sted, har vi brug for at blive mødt der, hvor vi er. Det kræver nærvær, nysgerrighed og respekt. Det er min grundholdning når jeg arbejder. For at forandre er vi nødt til at forstå, og det vil altid være forståelsen, der er fundamentet for at skabe udvikling i min praksis. Her er min store erfaring med mennesker, der står i svære livssituationer og min viden om udvikling, traumer og psykiske vanskeligheder vigtige elementer.

Jeg integrerer opmærksomhed på kroppen i arbejdet i den udstrækning, det er meningsfuldt. Ved traumebearbejdning vil dette fokus være øget.

Min faglige baggrund

 • 2016: Gruppeanalytisk gruppeterapeut ved Institut for Gruppeanalyse København
 • 2010: Somatic Experiencing practitioner ved Peter Levines uddannelse i DK
 • 2009: Autoriseret psykolog Psykolognævnet
 • 2003: Cand. Psych. fra Københavns Universitet

Løbende deltagelse i konferencer, kurser og opkvalificering vedr. traumer, mentalisering, psykoterapi, legeterapi, børn og unge med særlige behov, tilknytning, test og undersøgelser, supervision og gruppeterapi.

 • 2021: Deltidsansat i Mødrehjælpen til traume behandling af mennesker der har levet i voldelige relationer – psykisk-, fysisk- og seksuel vold
 • 2016: Ledende psykolog
 • 2010: Behandlingsansvarlig psykolog på et miljøterapeutisk behandlingshjem for børn og unge med alvorlige traumer, tilknytningsforstyrrelser, forstyrrelser indenfor autisme spekteret og andre psykiatriske diagnoser.
 • 2006: Ansat i en kommunal familierådgivning
 • 2005: Privatpraktiserende psykolog
 • 2004: Frivillig psykolog i Mødrehjælpen